Dožívanie

Umiera na žitie
umelec, čo váha.
Keď stratil iskru,
ktorá ho poháňa.

Oblečte mu oblek
veď rakva kde si líha
ho už viac nevykúpi
pôžitkom snenia.

Oblečte jej šaty
tmavé ako pohár vína
nech trúchli nad životom,
na ktorý umiera.

Komentáre